Sök

Sök

Undantag från behörighetsvillkor

Det finns i vissa fall behörighetsvillkor till kommande kurser inom ett utbildningsprogram som måste uppfyllas för fortsatta studier. Det finns möjlighet att ansöka om undantag.

Behörighetsvillkoren för varje kurs framgår i respektive kursplan. Om du inte uppfyller något eller några behörighetsvillkor kan du ansöka om undantag från behörighetsvillkor. Försvarshögskolan gör en prövning om du bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen även om du inte uppfyller behörighetsvillkoren.

Bestämmelser om undantag från behörighetsvillkor regleras i 7 kap. 3§ högskoleförordningen (HF).

Ansökan om undantag från behörighetsvillkor

I din ansökan ska du:

  • motivera dina förutsättningar att klara kursen, utan att uppfylla kursens behörighetsvillkor,
  • beskriva varför behörighetsvillkoren inte uppnåtts,
  • beskriva hur du planerar att slutföra de behörighetsgivande kurs/er som saknas.

Endast en kurs per ansökan.

Ansök via formuläret nedan


För- och efternamn

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Ange den kurs vars behörighetskrav du ansöker om undantag från.

Den termin din ansökan gäller.


Ange vilka kurser/delmoment du saknar för att nå upp till behörighetskraven.

Gör en kortfattad studieplanering för hur du planerar att slutföra de kurser/moment som saknas.

Ansök med blankett

Blankett för ansökan om undantag från behörighetskrav Pdf, 157 kB.

Skicka ifylld blankett och intyg till:

Försvarshögskolan
Box 27805
115 93
Stockholm

Fick du avslag?

Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga. Nedan kan du läsa om hur det går till.

Överklagande

Enligt HF 12 kap. 2 § kan beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkor överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Överklaga beslut

Gällande examen

Observera att om du beviljas undantag från behörighetskrav för att antas till ett utbildningsprogram på avancerad nivå, behöver behörighetskravet om avlagd examen på grundnivå uppfyllas innan magisterexamen/masterexamen kan utfärdas.
Om du däremot antagits genom validering av reell kompetens krävs ingen tidigare avlagd examen på grundnivå för att magisterexamen/masterexamen ska kunna utfärdas.

Hjälp med studieplanering

Kontakta studievägledare om du vill få stöd med att göra en studieplanering för att slutföra dina kurser som inte är avklarade.


Dela: