Sök

Försvarssystem

Förssvarssystem

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur både tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet.

Användning i fokus

Det är enkelt att tänka på tekniska system som just bara tekniska. Men systemen används av människor i en organisatorisk och kulturell kontext, och om de tekniska systemen inte är anpassade och utvecklade utifrån hur de ska användas uppnås inte den effekt som är önskad.

Unikt i Sverige

Försvarshögskolans masterprogram Utveckling av system för försvar och säkerhet är unikt i Sverige och motsvarigheter finns endast på några få lärosäten i världen, ibland samordnat under begreppet systems engineering. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militärförband med ny materiel ska organiseras, hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som sjöräddningskapacitet, livsmedelsförsörjning under påfrestande förhållanden eller kommunikation vid stora brandbekämpningsinsatser.

Masterexamen i försvarssystem

Försvarssystem är huvudämnet på masterprogrammet Utveckling av system för försvar och säkerhet.

Förena teknikens möjlighet och användarens behov

Masterprogrammet Defence and Security Systems Development är det första i sitt slag i Sverige och möter försvars- och säkerhetssektorns behov av nischade systemvetare som förstår både teknikens möjligheter och användarnas behov.

I filmen berättar universitetsadjunkt, överstelöjtnant Kent Andersson och universitetsadjunkt Marika Ericson från Försvarshögskolan samt Peter Gabrielsson från FMV och Ylva Larberg från Saab, om programmet.