Sök

Militärhistoria

Militärhistoria

Inget uppstår i vakuum. För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Militärhistoria handlar om relationen mellan krig och samhälle – hur har samhället påverkats av krig och hur har krig påverkats av det som sker i samhället?

Vad är militärhistoria?

Inom militärhistoria studerar man både krig, samhällen och länders försvar ur ett historiskt perspektiv. Frågor som studeras är till exempel hur samhället har organiserat sig för att försvara sig eller avsatt resurser för att kunna föra krig. Man undersöker också enskilda krig i det förflutna, hur krigföringen har sett ut och hur man tänkt kring krig vid olika tidpunkter.

När används militärhistoria?

Militärhistoria är en viktig pusselbit för att förstå dagens konflikter och drivkraften bakom många politiska händelser. De senaste årens krig och konflikter i länder som Afghanistan, Syrien och Ukraina är exempelvis omöjliga att förstå utan ett historiskt perspektiv. Militärhistorisk kunskap gör det också lättare att förstå dagens säkerhetspolitiska situation. Utan historien blir det svårt att orientera oss i nutiden.

Minnen som bleknar

Kent Zetterberg, professor i militärhistoria, berättar om beredskapsåren och presenterar intervjuer med dem som var med. Upphovsrätt, Pennan och svärdet

Anna Lindh-biblioteket

På skolans bibliotek kan både allmänhet och studenter hitta material runt militärhistoria.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan