Högskoleförvaltningen

Högskoleförvaltningen leder arbetet med att säkerställa en gemensam förvaltning som skapar goda förutsättningar för ledning av högskolan samt högskolans kärnverksamhet utbildning och forskning.

Högskoleförvaltningen ger service och stöd till högskolans personal och studenter.

Tillförordnad högskoledirektör är Martin Norsell.
Tillförordnad förvaltningschef är Jörgen Croon.