Militärhistoria

Militärhistoria

Inget uppstår i vakuum. För att på djupet förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ofta ett historiskt perspektiv.

Från antiken till kalla kriget

Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. Om relationen mellan krig och samhälle och hur historiska händelser fortfarande påverkar nutidens politiska drivkrafter.

På vårt program och fristående kurser studerar du militärhistoria från antiken fram till 1900-talet och underrättelsefunktionens framväxt.

Kandidatexamen i militärhistoria

Du kan läsa militärhistoria som kandidatprogram (tre år) eller som fristående kurser (grundkurs, fortsättningskurs, påbyggnadskurs). Väljer du att läsa programmet, eller samtliga tre fristående kurser, kan du ta en kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.