Sök

Militärhistoria

Militärhistoria

Inget uppstår i vakuum. För att på djupet förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ofta ett historiskt perspektiv.

Från antiken till nutid

Militärhistoria handlar om hur de stora samhällsstrukturerna och den militära sektorn samspelat under olika epoker. Om relationen mellan krig och samhälle och hur historiska händelser fortfarande påverkar nutidens politiska drivkrafter.

Krig har spelat och spelar en mycket stor roll i historisk utveckling. Men de ämnen som tas upp i militärhistoria kan handla också om mycket annat. Det handlar om hur samhällen har hanterat och påverkats av krigföring och hot. Det kan också beröra hur krigsmakter har organiserats, hur kvinnor kunnat ta steget in i dem, hur utbildning och synen på kompetens har sett ut, hur man har tänkt kring militära ideal. Detta är bara några exempel på infallsvinklar.

På vårt program och fristående kurser studerar du militärhistoria från antiken fram till idag.

Kandidatexamen i militärhistoria

Du kan läsa militärhistoria som kandidatprogram (tre år) eller som fristående kurser (grundkurs, fortsättningskurs, påbyggnadskurs). Väljer du att läsa programmet, eller samtliga tre fristående kurser, kan du ta en kandidatexamen i historia med inriktning mot militärhistoria. Vi ger också ett antal kortare, tematiska uppdragsutbildningar i militärhistoria.

Vinjett podcast millitärhistoria
Podcast om militärhistoria
En av Försvarshögskolans forskare i miliärhistoria, docent Piotr Wawrzeniuk, producerar en podcast om sitt ämne där han i varje avsnitt bjuder in en g...

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.