Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, HT 23

Termin

kurs

Termin 1

1LL061 Ledarskap under påfrestande förhållanden – teoretiska grunder (7,5 hp) Pdf, 73.9 kB. 


1LL066 Ledningsvetenskap – teoretiska grunder (7,5 hp) Pdf, 75.7 kB.


2LL017 Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp) Pdf, 59.4 kB.


Litteraturlista Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori Pdf, 182.8 kB.


2LL062 Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 79.9 kB.Termin 2

2LL019 Organisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 75.6 kB.


2LL016 Interorganisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 73.4 kB.

Masterexamen

2LL030 Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori - fördjupning (7,5 hp) Pdf, 73.8 kB.


2LL061 Syntes - från individ till samhällssystem (7,5 hp) Pdf, 68.5 kB.

Magisterexamen

2LL018 Magisteruppsats (15 hp) Pdf, 60.3 kB.Termin 3
Exempel- valbara kurser

2LL032 Praktik 15 hp, ledarskap och ledning (15 hp) Pdf, 59.1 kB.


2LL033 Praktik 30 hp, ledarskap och ledning (30 hp) Pdf, 59.1 kB.


2LL031 Ledarskap, organisationer och beslutsfattande (7,5 hp) Pdf, 65.1 kB.


2LL025 Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet (7,5 hp) Pdf, 66.9 kB.


Litteraturlista Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet Pdf, 543 kB.


2LL060 Att skapa och nyttja ledningsförmåga (7,5 hp) Pdf, 73.6 kB.

Termin 4

2LL059 Masteruppsats, ledarskap och ledning (30 hp) Pdf, 60.6 kB.
Dela: