Sök

Uppdragsutbildning

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på Försvarshögskolans uppdragsutbildningar.

Utbildningarna ges inom områden som vi kan och är bra på. Här nedan ser du ett urval av våra uppdragsutbildningar inom krisberedskap, ledarskap och informationssäkerhet.

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Strategisk chefsutveckling är en ledarskapsutbildning för chefer på hög strategisk nivå inom offentlig förvaltning, näringsliv och organisationer. Det är en utbildning där du får utvecklas i...

Strategiskt ledarskap inom samhällets säkerhet

Det här är ett strategiskt ledarskapsprogram som riktar sig till dig som jobbar med totalförsvar-, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan.

Strategisk reservofficerskurs

Det här är en kurs för reservofficerare i den strategiska ledningsnivån inom totalförsvaret. Fokus i kursen är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå.

Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Här lär du dig balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål.

Säkerhetsskyddschefer

Den här kursen ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation.

Grundläggande säkerhetsskydd

Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar

Det här är en specialutformad kurs för dig som arbetar med krisberedskap eller totalförsvar. Kursen ger dig kunskap om samhällets krisberedskap och totalförsvar och hur man arbetar inom områ...

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Den här kursen utvecklar dina kunskaper om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv.

Totalförsvarsjuridik - tillämpningskurs

Den här kursen ger dig förutsättningar att diskutera totalförsvarslagstiftningen och hur den i sin nuvarande form kan tillämpas. Du får också möjlighet att fördjupa dig i mekanismer och stru...

Utveckling grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

Utvecklande ledarskap – UL

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda och därigenom får en effektivare organisation.

Att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna.