Sök

Uppdragsutbildning

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare? Då ska du titta närmare på Försvarshögskolans uppdragsutbildningar.

Utbildningarna ges inom områden som vi kan och är bra på. Här nedan ser du ett urval av våra uppdragsutbildningar inom krisberedskap, ledarskap och informationssäkerhet.

Strategisk chefsutveckling

Strategisk chefsutveckling (SCU)

Det här är en ledarskapsutbildning där du får utvecklas i ditt strategiska ledarskap.

Chief Information Assurance Officer (CIAO)

Här lär du dig balansera riskhantering mellan personal, processer och teknik för att uppnå verksamhetens mål.

Grundläggande säkerhetsskydd

Webbutbildning som på ett lättillgängligt sätt lotsar dig igenom säkerhetsskyddets delar som exempelvis personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet.

Strategiskt ledarskap inom samhällets säkerhet

Ett ledarskapsprogram för dig som jobbar med totalförsvar-, krishanterings- och säkerhetspolitiska frågor på den internationella arenan.

Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar

Den här kursen finns i två steg och ges i samarbete med MSB.

samtal mellan kursdeltagare

Säkerhetsskyddschefer

Den här kursen ger dig förutsättningar till ett proaktivt, systematiskt och metodiskt säkerhetsskyddsarbete i egen säkerhetsskyddsorganisation.

Utveckling grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och medarbetare.

Utvecklande ledarskap – UL

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda och därigenom får en effektivare organisation.

Att leda genom andra

Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna.

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.