Nivåhöjning och ökad kompetens för försvarssektorn

Som officer är du säkert medveten om de nivåhöjande utbildningar som krävs för att bli befordrad. På översta nivån har utbildningar nu slagits samman i det nya högre officersprogrammet. Även som civilanställd inom försvars- och säkerhetssektorn kan det vara värdefullt att upptäcka de möjligheter som våra utbildningar erbjuder.

Militära uppdragsutbildningar har en lång tradition på Försvarshögskolan. De är unika i sitt slag och skräddarsydda för att täcka Försvarsmaktens behov av nivåhöjande utbildningar. Konkret innebär det att utbildningarna levererar det som krävs för att du som officer ska kunna bli befordrad.

Högre officersprogrammet

Det högre officersprogrammet är nivåhöjande för dig som är officer och ger dig en solid kunskapsbas baserad på militär erfarenhet, forskning och vetenskap. Du tränas också i det som vi kallar för militär kreativitet. Programmet motsvarar i sin nya form en masterexamen. Du utbildas i ledarskap och att hantera chefspositioner på hög nivå.

Målgrupp

Förutom vidareutbildning för officerare finns det flera utbildningar som också riktar sig till dig som är civilanställd inom försvars- och säkerhetssektorn. Du kan till exempel studera ledning av förmåge- och konceptutveckling, fördjupa dig i scenarier och tekniska prognoser, eller lära dig om strategisk försvarslogistik.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Dela: