Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Kandidatprogram i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Kandidatprogram i statsvetenskap

Kursplaner kandidatprogram statsvetenskap

Termin

Kurs

Termin 1

1SS079 Internationella relationer (10 hp) Pdf, 284.2 kB.

 

Litteraturlista 1SS079 Internationella relationer (10 hp) Pdf, 72.4 kB.


1MH045 Samtida krigföring (10hp) Pdf, 302.6 kB.

 

Litteraturlista 1MH045 Samtida krigföring (10hp). Pdf, 75.9 kB.


1SS074 Beslutsfattande och beslutsprocesser (10 hp) Pdf, 74.3 kB.Termin 2

1SS076 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - grundkurs (30 hp) Pdf, 90.8 kB.Termin 3 och 6, exempel på valbara kurser

1FR009 Folkrätt i kris och konflikt – grundkurs (30 hp) Pdf, 63.4 kB.


Litteraturlista Folkrätt i kris och konflikt Pdf, 281.2 kB.


1LL062 Ledarskap och ledning - grundkurs (30 hp) Pdf, 314.8 kB.

 

Litteraturlista 1LL062 Ledarskap och ledning - grundkurs Pdf, 109.3 kB.


1KR001 Irreguljär krigföring (10 hp) Pdf, 74.3 kB.


1KR001 Irregular Warfare (10 credits) Pdf, 74.5 kB.


1SS082 De nordiska ländernas säkerhetspolitik (7,5 hp) Pdf, 68.3 kB.


1SS082 The Security Politics of the Nordic Countries (7,5 credits) Pdf, 68.7 kB.


1SS088 Kärnvapens betydelse i internationell säkerhet (7,5 hp) Pdf, 69.4 kB.


1SS088 Nuclear Weapons in International Security (7,5 credits) Pdf, 70.3 kB.


1SS085 Säkerhet och kris i ett vardagsperspektiv (7,5 hp). Pdf, 292.9 kB.

 

Litteraturlista 1SS085 Säkerhet och kris i ett vardagsperspektiv (7,5 hp). Pdf, 102 kB.

 

1SS085 Security and Crisis in Relation to 'the Everyday' (7,5 credits). Pdf, 66.8 kB.

 

Literature list 1SS085 Security and Crisis in Relation to 'the Everyday' (7,5 credits). Pdf, 101.6 kB.


1SS087 Liberalismen och dess kritiker (7,5 hp) Pdf, 291.8 kB.

 

Litteraturlista 1SS087 Liberalismen och dess kritiker (7,5 hp) Pdf, 61.7 kB.

 

1SS087 Liberalism and its Critics (7,5 credits) Pdf, 147 kB.

 

Literature list 1SS087 Liberalism and its Critics (7,5 credits) Pdf, 60 kB.


1MH085 "Politisk makt växer ur en gevärspipa" - Militär och statsbyggnad i Ostasien från 1839 till idag (7,5 hp) Pdf, 313.4 kB.

 

Litteraturlista 1MH085 "Politisk makt växer ur en gevärspipa" - Militär och statsbyggnad i Ostasien från 1839 till idag (7,5 hp) Pdf, 109.5 kB.

 

1MH085 "Political power Grows From the Barrel of a Gun" - Military and State-building in East Asia 1839 to present day (7,5 credits) Pdf, 167.2 kB.

 

Course literature 1MH085 "Political power Grows From the Barrel of a Gun" - Military and State-building in East Asia 1839 to present day (7,5 credits) Pdf, 109.7 kB.Termin 4

1SS084 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – fortsättningskurs (30 hp) Pdf, 98.4 kB.
Termin 5

1SS080 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs (30 hp) Pdf, 321.8 kB.

 

Litteraturlista 1SS080 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs (30 hp) Pdf, 298.4 kB.Termin 6

1SS075 Praktik statsvetenskap (30 hp) Pdf, 62.9 kB.


Dela: