ERROR: TypeError: null has no such function "getProfileImage"

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och användning av militära medel i alla typer av insatser.

Varför krig uppstår

Krigsvetenskap handlar om att förstå varför krig och konflikter uppstår, hur krig utkämpas och vilka konsekvenser det får för samhället. Hur skapas militär makt och hur ser militärens roll ut i demokratier respektive diktaturer?

Du kan läsa krigsvetenskap som fristående grundkurs och som masterprogram. Krigsvetenskap är också huvudämne på den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen på officersprogrammet. Efter tre års studier på officersprogrammet kan du ta en officersexamen (yrkesexamen).

Masterexamen i krigsvetenskap

Väljer du att läsa masterprogrammet kan du ta en masterexamen i krigsvetenskap.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler