Krigsvetenskap

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap handlar om krigföring och militär maktutövning, men också om civil-militära relationer, totalförsvar och försvarsplanering.

Användandet av militär makt

Om du väljer att läsa krigsvetenskap kommer du att studera hur krig utkämpas och hur stridskrafter används i olika insatser, men också etiska aspekter av krigföring. Du får även lära dig den politiska dimensionen av krig och krigföring genom att studera militärstrategi och försvarsplanering. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets-, freds- och utvecklingsarbete och studier i krigsvetenskap ger en djupare förståelse för många internationella frågor.

Du kan läsa krigsvetenskap som fristående grundkurs och som masterprogram. Krigsvetenskap är också huvudämne på den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen på officersprogrammet. Efter tre års studier på officersprogrammet kan du ta en officersexamen (yrkesexamen).

Masterexamen i krigsvetenskap

Väljer du att läsa masterprogrammet kan du ta en masterexamen i krigsvetenskap.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.