Sök

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap kan du endast läsa på Försvarshögskolan och det är huvudämnet för vår utbildning av officerare. Ämnet handlar om krig, krigföring och militär maktutövning, men också om civil-militära relationer, totalförsvar och försvarsplanering.

Försvarsplanering, militärstrategi och etik

Om du väljer att läsa krigsvetenskap kommer du att studera hur krig utkämpas och hur stridskrafter används i olika insatser, men också etiska aspekter av krigföring. Du får även lära dig den politiska dimensionen av krig och krigföring genom att studera militärstrategi och försvarsplanering. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets-, freds- och utvecklingsarbete och studier i krigsvetenskap ger en djupare förståelse för många internationella frågor.

Fristående kurs och masterprogram

Du kan läsa krigsvetenskap som fristående grundkurs och som masterprogram. Krigsvetenskap är också huvudämne på den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen på officersprogrammet och då med fokus på taktisk teori och tillämpning. Efter tre års studier på officersprogrammet kan du ta en officersexamen (yrkesexamen).

Masterexamen i krigsvetenskap

Väljer du att läsa masterprogrammet kan du ta en masterexamen i krigsvetenskap.

Puff bild
Vill du bli ledare i Försvarsmakten?
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär...

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.