Sök

Sök

Officersprogrammets upplägg

Som officersstudent blandar du teori och akademiska studier med praktik och verksamhet inom Försvarsmakten. Ämnen du läser är till exempel ledarskap, krigsvetenskap, militärteknik och fysiskt stridsvärde. Stort fokus läggs på att du ska utvecklas som individ och förbereda dig inför din roll som chef och officer i Försvarsmakten.

Tre inriktningar

När du söker till Officersprogrammet väljer du någon av programmets tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk eller nautisk.

Samtliga inriktningar leder till en officersexamen, men ditt inriktningsval påverkar din framtida placering inom Försvarsmakten. På den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen är krigsvetenskap huvudämne, det ämne du läser mest av. På den militärtekniska inriktningen är militärteknik ditt huvudämne.

Du lämnar önskemål om vilket förband du vill tillhöra redan innan du blir antagen och får din preliminära förbandstillhörighet under termin 1.

Inför fjärde och femte terminens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) väljer du VFU-inriktning. Valet görs under termin 2 i dialog med det förband du tillhör och hänsyn tas till både dina önskemål och förbandets behov. Vilka VFU-inriktningar du kan välja mellan beror på vilken programinriktning du har valt.

Termin 1—3: teori på Karlberg

Under de tre första terminerna är du främst på Karlberg i Stockholm. Studierna är huvudsakligen teoretiska men varvas med militära övningar för att utveckla din fysiska prestationsförmåga och din kompetens som soldat och blivande officer. Undervisningen sker delvis på engelska för att du ska kunna verka i internationella miljöer. Du har föreläsningar och schemalagd träning, men också egen studietid.

Gemensamma ämnen

Gemensamma ämnen för alla på programmet är krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap och fysiskt stridsvärde. I krigsvetenskap lär du dig om krig, krigföring och konflikthantering med militära medel. Du lär dig också hur man bygger upp ett militärt försvar och hur det kan användas i både fred, konflikter och krig. I ämnet ingår också folkrätt, vilket ger dig förståelse för hur stater och det internationella samfundet agerar i konflikter.

Ledarskap

Ledarskapskurserna gör dig redo för att vara en bra ledare. Genom teori och övningar upptäcker du dina egna förutsättningar, värderingar och utvecklingsbehov. Du lär dig också hur du genom ditt ledarskap kan påverka andras stress, känslor, utveckling och lärande.

Fysiskt stridsvärde

Fysiskt stridsvärde är en militär variant av ämnet idrott och hälsa. För att fungera effektivt i kris och krig behöver du veta hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas. Du lär dig hur du kan utveckla och träna ditt förband för att klara påfrestande förhållanden. Här får du verkligen lära känna dig själv och testa dina gränser, till exempel genom att genomföra en övning i 48 timmar utan vare sig mat eller sömn.

Personlig utveckling

Under utbildningen får du mycket tid och resurser för att utvecklas som person. Din mentor vid kadettbataljonen följer dig under hela utbildningen och ger dig övningar och uppgifter som utvecklar dig som individ och förbereder dig för din kommande anställning som chef och officer i Försvarsmakten.

Termin 4—5: praktisk utbildning och praktik hos Försvarsmakten

Fjärde och femte terminen är du på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor. Då får du lära dig mer om olika förbands organisation och deras tekniska och taktiska användning av materiel.

Läser du till exempel VFU-inriktning markstrid lär du dig mer om skytteplutonens fordon, vapen och sätt att operera. Läser du VFU-inriktning ledningssystem lär du dig mer om sambands- och informationssystem och hur olika förband leds.

Du kommer även genomföra praktik på förband, främst i form av truppföring och trupputbildning.

Du väljer din VFU-inriktning under den första terminen. Antalet utbildningsplatser mot varje inriktning är begränsade och styrs av Försvarsmaktens behov. Alla inriktningar genomförs inte varje år.

Termin 6: möjlighet att studera utomlands

Sista terminen skriver du ett självständigt arbete inom ditt huvudämne. Du har möjlighet att göra det utomlands på några av våra partnerlärosäten.

Efter det självständiga arbetet läser du en avslutande taktisk tillämpningskurs med fokus på helhetstänkande på taktisk nivå. Där får du planera och leda förband på lägre nivå under komplexa förhållanden.

Kursplaner för Officersprogrammet

I kursplanerna för Officersprogrammets kurser kan du i detalj läsa vad du studerar hur examinationer går till.

Behörighet för Officersprogrammet

Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. Få yrken innebär en så tung ansvarsbörda. Detta kräve...

Tester och intervjuer för behörighet

För att bli antagen till Officersprogrammet bedöms din lämplighet för utbildningen. Det görs genom intervjuer och tester på Plikt- och prövningsverket. Testerna motsvarar i stor del det som...

Anmälan och antagning till Officersprogrammet

Anmälan till Officersprogrammet vid Försvarshögskolan är öppen december-januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmä...

Bo med kompisarna – mitt i Stockholm

Under utbildningen bor du på Karlberg, mitt i centrala Stockholm. Det ger dig både närhet till dina kurskamrater, undervisningen och staden.

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning oc...

Dela:
Hjälpte informationen dig?