Sök

Sök

Informationsmiljöns betydelse för dagens militära operationer

Det avslutande momentet för deltagarna i kursen Informationsmiljön består i att skriva en essä. Kursledningen utser årets bästa essä, som i år handlar om informationsmiljöns betydelse för dagens militära operationer. Författare är Daniel Banck.

Vad är informationsmiljön och varför är det så viktigt att idag ha kunskaper om den? Det är frågor som besvarades i årets bästa examinationsessän under utbildningen Informationsmiljön - grundkurs.

– Det här är tredje året som utbildningen genomförs och varje år skriver kursdeltagarna essäer som slutlig examination. Flera av dem är mycket bra, så även i år, säger kommendörkapten Johan Rodensjö som är kursansvarig.

Årets bästa essä är skriven av Daniel Banck, i den förklarar han informationsmiljöns tre dimensioner och hur dessa används i normalläget, säkerhetspolitisk kris och i krig. Flera exempel, både historiska och nutida, lyfts fram i essän. I den avslutande reflektionen gör författaren en spaning in i framtiden och hur den påverkar utbildningen av morgondagens officerare.

– Daniel har stora kunskaper inom krigföring i informationsmiljön och han har bra teoretisk förankring i det han skriver. Dessutom skriver han på ett lättläst, pedagogiskt samt ibland ett utmanande och roligt sätt, avslutar Rodensjö.

Årets bästa essä Informationsmiljön

Informationsmiljön -dess uppbyggnad och betydelse för militära operationer. Pdf, 1.1 MB.

Om kursen

Informationsmiljön-grundkurs är en fristående kurs som årligen beställs av Försvarsmakten. Kursen, som ger 7,5 högskolepoäng, vänder sig till personal som har en anställning eller har ett kontrakt med Försvarsmakten. Myndigheterna FMV, FOI, FRA, Polisen och MSB bjuds också årligen in till kursen. Kursen, som i huvudsak genomförs på distans, är även öppen för studerande vid Officersprogrammet och Särskild officersutbildning samt Högre officersprogrammet.

Nästa kursstart är preliminärt september 2023. Läs mer om kursen Informationsmiljön-grundkurs.

Dela: