Sök

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap

Krigsvetenskap kan du endast läsa på Försvarshögskolan och det är huvudämnet för vår utbildning av officerare. Ämnet handlar om krig, krigföring och militär maktutövning, men också om civil-militära relationer, totalförsvar och försvarsplanering.

Försvarsplanering, militärstrategi och etik

Om du väljer att läsa krigsvetenskap kommer du att studera hur krig utkämpas och hur stridskrafter används i olika insatser, men också etiska aspekter av krigföring. Du får även lära dig den politiska dimensionen av krig och krigföring genom att studera militärstrategi och försvarsplanering. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets-, freds- och utvecklingsarbete och studier i krigsvetenskap ger en djupare förståelse för många internationella frågor.

När används krigsvetenskap?

Krigsvetenskap används i verksamheter som arbetar med att bygga upp militär förmåga och militära insatser, till exempel Försvarsmakten. Krigsvetenskap är också den akademiska grunden för officersutbildningen.

Fristående kurs och masterprogram

Du kan läsa krigsvetenskap som fristående grundkurs och som masterprogram. Krigsvetenskap är också huvudämne på den krigsvetenskapliga och nautiska inriktningen på officersprogrammet och då med fokus på taktisk teori och tillämpning. Efter tre års studier på officersprogrammet kan du ta en officersexamen (yrkesexamen).

Möt Gustav Lindberg som går Officersprogrammet.

 

Möt Alexandra Wettervik som går Officersprogrammet.

 

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.