Sök

Sök
STOCKHOLM 20141107Försvarsmakten arrangerar en beredskapsövning som inleds på fredagsmorgon och avslutas på lördagskvällen. Cirka 600 personer deltar i övningen och kommer att synas över stora delar av Stockholm.Foto: Henrik Montgomery/TT kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Samhällssäkerhet och resiliens

Jobbar du med krisberedskap och totalförsvarsfrågor? Här hittar du våra fristående högskolekurser inom samhällssäkerhet och resiliens som kan hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll.

Är du analytiker, handläggare eller en yngre chef i totalförsvarssektorn som vill kompetensutveckla dig inom ditt yrkesområde? Försvarshögskolan gör just nu en särskild satsning för att tillgängliggöra och utveckla kurser och program mot yrkesverksamma i totalförsvaret.

Högskolekurser inom samhällssäkerhet och resiliens

Ta en titt på kurslistan längst ned på sidan, kanske har vi någon kurs som passar just dina behov? Kurserna är vanliga högskolekurser, vilket betyder att de ger högskolepoäng, inte kostar något och att det är du som individ som anmäler dig. På en del kurser kan några utbildningsplatser ges som uppdragsutbildning i mån av plats.

Anmälan är öppen 15 mars-17 april till kurser som ges på höstterminen 2023.

Mer om totalförsvar och kompetensbehov

Växande kursutbud i riktning mot magisterprogram

Försvarshögskolan har inlett arbetet med att utveckla ett magisterprogram som riktar sig till redan yrkesverksamma analytiker eller yngre chefer med arbetsuppgifter kopplade till totalförsvarssektorn. Arbetsnamnet är Magisterprogram samhällssäkerhet och resiliens. Utbildningen ska vara på svenska och ges på halvfart samt distans med endast vissa moment på campus för att lättare kunna läsas parallellt med arbete.

Syftet med magisterprogrammet är att i ökad utsträckning möjliggöra kompetensförsörjning av hela Sveriges civila beredskap. Programmet ska vara strukturerat kring tydliga, konkreta sektorsspecifika analytiska problem och praktiska utmaningar. Utbildningen kommer att ge nya kunskaper inom den studerandes eget yrkesområde men även fungera som en mötesplats för olika perspektiv och en plattform för yrkesverksamma att bredda sitt nätverk.

Programmet kan komma att ges både som uppdragsutbildning och anslagsfinansierad utbildning och kommer tidigast till höstterminen 2024 under förutsättning att beslut fattas.

Utbildningar

Dela: