Sök

Checkpoint

Försvarshögskolan ska vara en trygg plats för alla. Arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling samlas i projektet Checkpoint.

Inom Checkpoint arrangeras diskussionsforum, seminarier och föreläsningar som belyser diskriminering och kränkande särbehandling och hur det ska motarbetas.

Arbetet inom Checkpoint utgår från FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, EU-fördrag och svensk lagstiftning som slår fast att alla människor är lika i värde och att du som student ska skyddas från negativ särbehandling.

Var med och påverka

Försvarshögskolan vill ha med studenterna i arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling.

Om du har frågor eller förslag som rör arbetet inom Checkpoint är du välkommen att höra av dig.

Kontakt

Dela: