Sök

Handledarsidor

Som handledare för någon av våra konceptutbildningar ska du närvara vid minst ett handledarmöte per tvåårsperiod för att behålla ditt handledaravtal med Försvarshögskolan.

Inbjudan till dialogseminarium med arrangörer

I UGL-konceptet genomförs fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring, vilket bland annat sker genom forskning och genom lärande av praktiska erfarenheter. Som ett led i detta bjuder FHS in till dialogseminarium med arrangörer för att dela erfarenheter av både handledning och kursarrangemang. Den övergripande agendan för dagarna innehåller information från FHS samt erfarenhetsutbyte ur olika perspektiv. Vi kommer även diskutera erfarenheter från denna träff för att forma fortsatt samverkan med arrangörer. Den som inte har möjlighet att delta kommer kunna ta del av dokumentation från detta möte i efterhand.

Syfte med dialogseminarium:

  • Dialog för att ta del av erfarenheter av UGL genomförande
  • Dialog kring synsätt och riktlinjer för kursen
  • Dialog mellan arrangörer, tillsammans med FHS
  • Information från FHS

Förutsättningar:

  • Arrangör av UGL-kurser är välkommen att delta.
  • 25 platser finns. Endast en (1) deltagare från respektive arrangör kan erbjudas deltagande.
  • Seminariet är kostnadsfritt.
  • Ingen ersättning utgår för deltagande.
  • Deltagare står för egna kostnader såsom kost, logi och resor.
  • Deltagande tillgodoräknas inte som obligatoriskt handledarseminarium.

Tid: 27/4, kl. 10.30 – 28/4, kl. 15.00

Plats: Försvarshögskolan, Karolinen, Karlstad

Anmälan: Senast 20/4, till ledarskapsutbildningar@fhs.se

Ange antal arrangerade UGL/år (snitt) samt antal UGL-handledare ni administrerar.

Kost, logi: Ordnas i egen försorg

Handledarmöte UGL/UL/IL 2020

Normkritiskt förhållningssätt

Seminariet syftar till att öka medvetenheten om egna fördomar och referensramar samt öka den mentala beredskapen att hantera olika situationer som kan dyka upp under UGL/UL/IL.

Anmälan till Normkritiskt förhållningssätt

18-19 maj 2020 Malmö Fullbokat

22-23 september 2020 Stockholm Fullbokat

9-10 november 2020 Göteborg Fullbokat

Handledarparet – vårt samarbete

Hur gör vi varandra bättre! Vi hanterar konkreta frågeställningar som teambuilding i handledarparet, rädslor som kan hämma och främja ett gott samarbete, utmanande och energigivande situationer. Vi delar erfarenheter av metoder som stärker samarbetet i handledarparet. Seminariet är upplevelsebaserat och bygger på ditt aktiva deltagande.

Anmälan till Handledarparet – vårt samarbete

19-20 mars 2020 Umeå Inställt

24-25 november 2020 Kungsängen Fullbokat

Handledarmöte UGL 2020

Handledarrollen - interventioner och processer

Vi kommer att utgå från UGL veckans olika delar och utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta medvetenheten kring interventioner och deras betydelse under UGL veckan.

Anmälan till Handledarrollen- interventioner och processer

6-7 april 2020 Kungsängen Fullbokat

Handledarmöte UL 2020

Två dagar med UL!

Vi kommer att fördjupa oss i uppbygnaden av UL-kursen samt att genom dialog och erfarenhetsutbyte tillsammans utforska handledarrollen. Syftet med dagarna är att lyfta fram UL-kursen och oss som handledare.

Anmälan till Två dagar med UL!

10-11 november 2020

Anmälan öppnar inom kort.

Handledarmöte IL 2020

21-22 oktober 2020

Mer info kommer senare.


Om den utbildning du vill gå är fullbokad kan du göra en reservanmälan till ledarskapsutbildningar@fhs.se.

Avbokning görs skriftligen via mail till ledarskapsutbildningar@fhs.se.

Bokningsvillkor

Din anmälan är bindande, via länken nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Varumärkesrättigheter

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.