Sök

Sök

Dialogmöte med UGL-arrangörer

UGL genomgår fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring, vilket bland annat sker genom forskning både inom och utom FHS samt genom lärande av praktiska erfarenheter. Som ett led i detta bjuder FHS in till dialogmöte med arrangörer för att dela erfarenheter av både handledning och kursarrangemang. Agendan för mötet innehåller erfarenhetsutbyte ur olika perspektiv samt information om kommande aktiviteter i syfte stärka och utveckla UGL.

Tid: 24/10, kl. 9.30 –15.30

Plats: Försvarshögskolan Stockholm

  • Arrangör av UGL-kurser, gärna med ett större handledarnätverk, är välkomna att delta. Vi ser helst att endast en representant per arrangör deltar.
  • Seminariet är kostnadsfritt
  • Ingen ersättning utgår för deltagande
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 oktober klockan 23.30.
Dela: