Sök

Dialogmöte med UGL-arrangörer

UGL genomgår fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring, vilket bland annat sker genom forskning och genom lärande av praktiska erfarenheter. Som ett led i detta bjuder FHS in till dialogmöte med arrangörer för att dela erfarenheter av både handledning och kursarrangemang. Agendan för mötet innehåller erfarenhetsutbyte ur olika perspektiv.

Tid: 19/4, kl. 9.00 –14.30

Plats: Zoom (du behöver ha Zoom nedladdat)

Förutsättningar

  • Arrangör av UGL-kurser är välkommen att delta
  • Seminariet är kostnadsfritt
  • Ingen ersättning utgår för deltagande
  • Deltagande tillgodoräknas inte som obligatoriskt handledarseminarium
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 april klockan 23.30.
Dela: