Sök

Sök

Dialogmöte med UGL-arrangörer

UGL genomgår fortlöpande utveckling och kvalitetssäkring, vilket bland annat sker genom forskning både inom och utom FHS samt genom lärande av praktiska erfarenheter. Som ett led i detta bjuder FHS in till dialogmöte med arrangörer för att dela erfarenheter av både handledning och kursarrangemang. Agendan för mötet innehåller erfarenhetsutbyte ur olika perspektiv samt information om kommande aktiviteter.

Tid: 3/3, kl. 9.30 –15.30

Plats: Försvarshögskolan Stockholm

Förutsättningar

  • Arrangör av UGL-kurser - gärna med ett större handledarnätverk - är välkommen att delta
  • Vi ser helst att endast en per arrangör deltar
  • Seminariet är kostnadsfritt
  • Ingen ersättning utgår för deltagande
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 februari klockan 23.30.
Dela: