Sök

Sök

Riktlinjer för att få genomföra UL

Utvecklande ledarskap, UL, är ett registrerat varumärke och UL-kurser får endast genomföras enligt fastställda riktlinjer. Om du deltagit i en UL-kurs som inte följer dessa riktlinjer ombeds du kontakta Försvarshögskolan.

Riktlinjer för UL

 • UL leds av särskilt utbildade och behöriga handledare (HL) som är utbildade av Försvarshögskolan och som finns registrerade i Försvarshögskolans handledarregister över UL-handledare.
 • Det ska vara 2 handledare på en UL-kurs.
 • En UL-kurs ska bestå av minst 6 och max 16 deltagare.
 • Vid en företagsintern kurs får man vara upp till 24 deltagare men då måste man vara tre (3) HL.
 • En UL-kurs genomförs i två delar. Del 1 genomförs över 3 sammanhängande dagar (24 timmars kurstid), efter 2 månader minst (8 veckor) genomförs del 2. Del 2 kan genomföras på 1 eller 2 dagar men det ska vara minimum 8 timmars kurstid.
 • Under genomförande av UL-kursen ska alla handledare vara närvarande under både del 1 och del 2. Det är alltså inte tillåtet att vara endast en handledare på del 2.
 • Båda handledarna är närvarande i kursrummet under alla moment utom där det särskilt anges att man arbetar i smågrupper eller i par.
 • Handledarna ska uppvisa ett utvecklande förhållningssätt under kursen.
 • Förutom information om kursens plats, tidsramar, utrustning etc. ska deltagarna senast ca 4 veckor före kurs få ett välkomstbrev - ”Välkommen till UL”.
 • Handledarna ska reflektera över gruppsammansättning. Är det så kallade familjegrupper, grupper som har en historia och ska ha en framtid tillsammans, bör du säkerställa att grupperna har energi och förmåga att arbeta på ett bra sätt.
 • Obligatoriskt avstämningssamtal kopplat till utdelning av ULL under moment 8 (innan momentet innehållande Reflekterande Team) ska ske med varje deltagare.
  Deltagarna får sina ULL:ar och gör först individuella reflektioner vilket sedan följs upp med det obligatoriska avstämningssamtalet, som är ett minst 15 minuter långt samtal per deltagare.
 • Om möjligt bör handledarna mellan del 1 och del 2 genomföra ett så kallat ”uppföljningssamtal” i enlighet med handledarmanualen med alla deltagare.
 • Försvarshögskolan rekommenderar att kursen genomförs i internatform. Ett viktigt skäl till detta är att stärka ”här-och nu-effekten”, det vill säga att deltagarna ska kunna behålla fokus på sin personliga utveckling och stärka den viktiga reflektionsfaktorn.

Dispenser från ovanstående riktlinjer medges ej.

Dela: