Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Internationell operativ juridik - magisterprogram

Kursplaner


Termin

Kurs

Termin 1

2OJ001 Fördjupning i krigets lagar, 5 hp Pdf, 83.3 kB.


2OJ001 Advanced Law of Armed Conflict, 5 credits Pdf, 83.1 kB.


2OJ002 Mänskliga rättigheter i kris och konflikt, 5 hp Pdf, 61.8 kB.


2OJ002 Human Rights in Crisis and Conflict, 5 credits Pdf, 61.4 kB.


2OJ003 Internationell straffrätt, 5 hp Pdf, 61.8 kB.


2OJ003 International Criminal Law, 5 credits Pdf, 65.7 kB.


2OJ003 Literature list Pdf, 230 kB.


2OJ004 Internationell rätt och våldsanvändning, 5 hp Pdf, 65.3 kB.


2OJ004 International Law and the Use of Force, 5 credits Pdf, 64.8 kB.


2OJ004 Literature list Pdf, 219 kB.


2OJ005 Internationell operativ juridik och fredsoperationer, 5 hp Pdf, 60.3 kB.


2OJ005 International Operational Law and Peace Operations, 5 credits Pdf, 64.7 kB.


2OJ005 Literature list Pdf, 292.7 kB.


2OJ006 Utvalda operativjuridiska frågor, 5 hp Pdf, 58.8 kB.


2OJ006 International Operational Law - Capita Selecta, 5 credits Pdf, 63 kB.Termin 2

2OJ007 Magisteruppsats - internationell operativ juridik, 15 hp Pdf, 60.1 kB.


2OJ007 Master Thesis - International Operational Law, 15 credits Pdf, 64.6 kB.

Exempel på valbara kurser

2OJ008 Internationell operativ juridik i operativ planering, 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


2OJ008 International Operational Law in Operational Planning, 7,5 credits Pdf, 60.5 kB.


2OJ009 Internationell operativ juridik för hybridkrigföring och terrorism, 7,5 hp Pdf, 68.9 kB.


2OJ009 International Operational Law on Hybrid Warfare and Terrorism, 7,5 credits Pdf, 67.3 kB.


2OJ010 Internationell operativ juridik för hantering av kriser och katastrofer, 7,5 hp Pdf, 67.4 kB.


2OJ010 International Disaster Law, 7,5 credits Pdf, 67.1 kB.


2FR011 Krig, lag och ny teknik, 7,5 hp Pdf, 59.3 kB.


2FR011 War, Law and Emerging Technology, 7,5 credits Pdf, 63.4 kB.

Dela: