Sök

Utbildnings- och kursplaner Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram från HT21

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Utveckling av system för försvar och säkerhet

Termin

kurs

Termin 1

1MF013 Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, kursplan (15 hp)PDF


1MF013 Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, litteraturlista PDF


1MF001 Introduktion till Ingenjörsvetenskap för samhällsvetare (kull 19-21)PDF


1MF011 Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer (7,5 hp)PDF


Litteraturlista Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörerPDF


1MF012 Krigföring och flexibilitet med försvarssystemperspektiv (7,5 hp)PDF


2MF005 Teori för försvarssystem, kursplan och litteraturlista (15 hp)PDFTermin 2

2MF008 Metod i försvarssystem (15 hp)PDF


2MF002 Konceptutveckling och systemarbetePDF (10,5hp)


2MF014 Användbarhet och design av interaktiva system (4,5 hp) inklusive litteraturlistaPDFTermin 3 och 4

2MF017 Introduktion till folkrätt, krig och teknik (3 hp)PDF


Litteraturlista- Introduktion till folkrätt, krig och teknikPDF


2MF004 Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning (7,5 hp)PDF


2MF003 Masteruppsats i försvarssystem (30 hp)PDFExempel- valbara kurser

2MF006 Hot- och riskhantering (7,5 hp)PDF


2MF007 Logistik för försvarssystem (7,5 hp)PDF


2FS011 Praktik, masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet (15 hp)PDF


2MF010 Vapenverkan och skydd mot vapenverkan (7,5 hp)PDF


2FS010 Praktik, mindre kurs - masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet (12 hp)PDF


2FS004 Systemperspektiv på totalförsvaret (4,5 hp)PDF


2MF016 Cyberoperationer i antagonistisk miljö (7,5p)


2MF015 Taktiska och etiska aspekter på autonoma system (7,5 hp


2FS012 Kritiska säkerhetsstudier och teknologi (7,5 hp)PDF


Dela: