Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram från HT21

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Utveckling av system för försvar och säkerhet

Termin

kurs

Termin 1

1MF013 Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, kursplan (15 hp) Pdf, 220.4 kB.


1MF013 Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, litteraturlista Pdf, 295.4 kB.


1MF001 Introduktion till Ingenjörsvetenskap för samhällsvetare (kull 19-21) Pdf, 143.3 kB.


1MF011 Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer (7,5 hp) Pdf, 63 kB.


Litteraturlista Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer Pdf, 560.4 kB.


1MF012 Krigföring och flexibilitet med försvarssystemperspektiv (7,5 hp) Pdf, 60.8 kB.


2MF005 Teori för försvarssystem, kursplan och litteraturlista (15 hp) Pdf, 64.6 kB.Termin 2

2FS027 Metod för utveckling av system för försvar och säkerhet (15 hp) Pdf, 61.1 kB.


2MF002 Konceptutveckling och systemarbete Pdf, 70 kB. (10,5hp)


2LL027 Användbarhet och design av interaktiva system (4,5 hp) inklusive litteraturlista Pdf, 66.4 kB.Termin 3 och 4

2FR012 Introduktion till folkrätt, krig och teknik (3 hp) Pdf, 59.4 kB.


Litteraturlista- Introduktion till folkrätt, krig och teknik Pdf, 451.6 kB.


2FS023 Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning (7,5 hp) Pdf, 80.9 kB.


2FS014 Masteruppsats i försvarssystem (30 hp) Pdf, 63.9 kB.Exempel- valbara kurser

2FS019 Hot- och riskhantering (7,5 hp) Pdf, 76.8 kB.


2FS018 Logistik för försvarssystem (7,5 hp) Pdf, 63.1 kB.


2FS011 Praktik, masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet (15 hp) Pdf, 61 kB.


2FS010 Praktik, mindre kurs - masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet (12 hp) Pdf, 61 kB.


2FS004 Systemperspektiv på totalförsvaret (4,5 hp) Pdf, 59.5 kB.


2FS029 Cyberoperationer i antagonistisk miljö (7,5p) Pdf, 67.3 kB.


2FS026 Taktiska och etiska aspekter på autonoma system (7,5 hp Pdf, 64.4 kB.


2FS009 Kritiska säkerhetsstudier och teknologi (7,5 hp) Pdf, 62.3 kB.


Dela: