Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Utveckling av system för försvar och säkerhet - masterprogram från HT21

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Utveckling av system för försvar och säkerhet

Termin

kurs

Termin 1

1MF013 Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, kursplan (15 hp) Pdf, 220.4 kB.


1MF013 Introduktion till ingenjörsvetenskap för samhällsvetare, litteraturlista Pdf, 295.4 kB.


1MF001 Introduktion till Ingenjörsvetenskap för samhällsvetare (kull 19-21) Pdf, 143.3 kB.


1MF011 Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer (7,5 hp) Pdf, 63 kB.


Litteraturlista Ledarskap i officersprofessionen för ingenjörer Pdf, 560.4 kB.


1MF012 Krigföring och flexibilitet med försvarssystemperspektiv (7,5 hp) Pdf, 60.8 kB.


2MF005 Teori för försvarssystem, kursplan och litteraturlista (15 hp) Pdf, 64.6 kB.Termin 2

2MF008 Metod i försvarssystem (15 hp) Pdf, 63 kB.


2MF002 Konceptutveckling och systemarbete Pdf, 70 kB. (10,5hp)


2MF014 Användbarhet och design av interaktiva system (4,5 hp) inklusive litteraturlista Pdf, 63.1 kB.Termin 3 och 4

2MF017 Introduktion till folkrätt, krig och teknik (3 hp) Pdf, 62.8 kB.


Litteraturlista- Introduktion till folkrätt, krig och teknik Pdf, 451.6 kB.


2FS023 Strategisk ledning av förmågeutveckling och materielförsörjning (7,5 hp) Pdf, 80.9 kB.


2MF003 Masteruppsats i försvarssystem (30 hp) Pdf, 60.7 kB.Exempel- valbara kurser

2FS019 Hot- och riskhantering (7,5 hp) Pdf, 76.8 kB.


2MF007 Logistik för försvarssystem (7,5 hp) Pdf, 62 kB.


2FS011 Praktik, masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet (15 hp) Pdf, 61 kB.


2MF010 Vapenverkan och skydd mot vapenverkan (7,5 hp) Pdf, 196.1 kB.


2FS010 Praktik, mindre kurs - masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet (12 hp) Pdf, 61 kB.


2FS004 Systemperspektiv på totalförsvaret (4,5 hp) Pdf, 59.5 kB.


2FS029 Cyberoperationer i antagonistisk miljö (7,5p) Pdf, 67.3 kB.


2FS026 Taktiska och etiska aspekter på autonoma system (7,5 hp Pdf, 68.4 kB.


2FS009 Kritiska säkerhetsstudier och teknologi (7,5 hp) Pdf, 76.2 kB.


Dela: