Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner kandidatprogram statsvetenskap från HT21

Kandidatprogrammet i statsvetenskap


Termin

Kurs

Termin 1

1FK052 Internationella relationer Pdf, 35 kB.


Litteraturlista Internationella relationer Pdf, 313.8 kB.


1FK001 Internationella relationer (kull 18-21) Pdf, 121 kB.


2PK083 Global politik (kull 19-22) Pdf, 228.2 kB.


1MH040 Samtida krigföring inklusive litteraturlista Pdf, 61.2 kB.


1FK002 Samtida krigföring Pdf, 55 kB. (kull 18-21, 19-22, 20-23)


1FK029 Beslutsfattande och beslutsprocesser Pdf, 41.4 kB.


Litteraturlista Beslutsfattande och beslutsprocesser Pdf, 467.9 kB.Termin 2

1FK047 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - grundkurs Pdf, 154.1 kB.


Kurslitteratur-Statsvetenskap- grundkurs Pdf, 429.9 kB.

Litteraturlista 1SS076 Grundkurs i statsvetenskap, ersätter 1FK047 från VT22 Pdf, 225 kB.Termin 3 – Valbar kurs

1FR004 Folkrätt i kris och konflikt – grundkurs Pdf, 63.4 kB.


Litteraturlista- Folkrätt i kris och konflikt Pdf, 281.2 kB.


Ledarskap och ledning - grundkurs


1KR001 Irreguljär krigföring Pdf, 74.5 kB.


Litteraturlista 1FK051 Irreguljär krigsföring Pdf, 456.8 kB.


1SS082 De nordiska ländernas säkerhetspolitik Pdf, 63.3 kB.


1SS083 Kärnvarpens betydelse i internationell säkerhet Pdf, 64 kB.Termin 4

1SS081 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – fortsättningskurs Pdf, 74.8 kB.


Litteraturlista 1SS081 Statsvetenskap - fortsättningskurs Pdf, 469.2 kB.Termin 5

1SS080 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskurs Pdf, 90.6 kB.


Litteraturlista statsvetenskap-påbyggnadskurs Pdf, 665.2 kB.Termin 6

1FK033 Praktik Pdf, 37.3 kB.


Dela: