Sök

Utbildnings- och kursplaner kandidatprogram statsvetenskap från HT21

Kandidatprogrammet i statsvetenskap


Termin

Kurs

Termin 1

1FK052 Internationella relationerPDF


Litteraturlista Internationella relationerPDF


1FK001 Internationella relationer (kull 18-21)PDF


2PK083 Global politik (kull 19-22)PDF


1MH040 Samtida krigföring inklusive litteraturlistaPDF


1FK002 Samtida krigföringPDF (kull 18-21, 19-22, 20-23)


1FK029 Beslutsfattande och beslutsprocesserPDF


Litteraturlista Beslutsfattande och beslutsprocesserPDFTermin 2

1FK047 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - grundkursPDF


Kurslitteratur-Statsvetenskap- grundkursPDF


1FK045 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - grundkursPDF (kull 18-21)Termin 3 – Valbar kurs

1FR004 Folkrätt i kris och konflikt – grundkursPDF


Litteraturlista- Folkrätt i kris och konfliktPDF


1LL052 Ledarskap under påfrestande förhållanden – grundkursPDF


Litteraturlista Ledarskap under påfrestande förhållandenPDF


1LV011 Ledningsvetenskap – grundkurs inklusive litteraturPDF


1FK044 Ledningsvetenskap - grundkursPDF (kull 18-21, 19-22, 20-23)


1FK049 UnderrättelsestudierPDF


Litteraturlista Underrättelsestudier PDF


1FK050 TerrorismstudierPDF


Litteraturlista TerrorismstudierPDF


1FK051 Irreguljär krigföringPDF


Litteraturlista Irreguljär krigsföringPDFTermin 4

1FK048 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – fortsättningskursPDF


Statsvetenskap- fortsättningskurs- Information kring kurslitteratur ges av programansvarig 


1FK046 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet - fortsättningskursPDF (kull 18-21)Termin 5

1SS073 Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – påbyggnadskursPDF


Litteraturlista statsvetenskap-påbyggnadskursPDF

Termin 6

1FK033 PraktikPDF


Dela: