Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Krig, kultur och samhälle - kandidatprogram

Krig, kultur och samhälle - kandidatprogram

Kursplaner Krig, kultur och samhälle

Termin

Kurs

Termin 1

1SS079 Internationella relationer (10 hp) Pdf, 68.2 kB.


1MH045 Samtida krigföring (10 hp) Pdf, 61.4 kB.


1SS074 Beslutsfattande och beslutsprocesser (10 hp) Pdf, 74.3 kB.Termin 2

1MH083 Militärhistoria – grundkurs (30 hp) Pdf, 103.6 kB.Termin 3 och 6, exempel på valbara kurser

1FR009 Folkrätt i kris och konflikt – grundkurs (30 hp) Pdf, 63.4 kB.


Litteraturlista Folkrätt i kris och konflikt Pdf, 281.2 kB.1LL062 Ledarskap och ledning - grundkurs (30 hp) Pdf, 84 kB.


1KR001 Irreguljär krigföring (10 hp) Pdf, 74.3 kB.


1KR001 Irregular Warfare Pdf, 74.5 kB.


1SS082 De nordiska ländernas säkerhetspolitik (10 hp) Pdf, 68.3 kB.


1SS082 The Security Politics of the Nordic Countries (10 hp) Pdf, 68.7 kB.


1SS088 Kärnvapens betydelse i internationell säkerhet (7,5 hp) Pdf, 69.4 kB.


1SS088 Nuclear Weapons in International Security (7,5 hp) Pdf, 70.3 kB.


1SS085 Säkerhet och kris i ett vardagsperspektiv (7,5 hp). Pdf, 66.3 kB.

 

1SS085 Security and Crisis in Relation to 'the Everyday' (7,5 credits). Pdf, 66.8 kB.


1SS087 Liberalismen och dess kritiker (7,5 hp) Pdf, 63.1 kB.

 

1SS087 Liberalism and its Critics (7,5 credits) Pdf, 63.6 kB.


1MH085 "Politisk makt växer ur en gevärspipa" - Militär och statsbyggnad i Ostasien från 1839 till idag (7,5 hp) Pdf, 61.2 kB.

 

1MH085 "Political power Grows From the Barrel of a Gun" - Military and State-building in East Asia 1839 to present day (7,5 credits) Pdf, 62.3 kB.Termin 4

1MH084 Militärhistoria – fortsättningskurs (30 hp) Pdf, 81.5 kB.Termin 5

1MH081 Militärhistoria – påbyggnadskurs (30 hp) Pdf, 75.9 kB.Termin 6

1MH042 Praktik Militärhistoria (30 hp) Pdf, 63.4 kB.


Dela: