Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram krig och försvar

Kursplaner

Kursplaner för Masterprogrammet i krig och försvar

Termin

Kurs

Termin 1

2KR025 Studiet av krig och konflikter, 15 hp  Pdf, 63.6 kB.


2KR030 Forskningsdesign och analysmetoder, krigsvetenskap, 15 hp Pdf, 78.5 kB.Termin 3

2KR001 Masteruppsats, krigsvetenskap, 30 hp Pdf, 65.3 kB.Termin 4

2KR020 Praktik, krigsvetenskap, 30 hp Pdf, 64.4 kB.Termin 2 och 4, exempel på valbara kurser

1FR013 Folkrätt och samtida konflikter, 7,5 hp Pdf, 64.9 kB.


2KR008 Civil-militära relationer, läskurs, 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


2KR013 Moderna fredsfrämjande insatser, 7,5 hp Pdf, 63.5 kB.


2KR014 Specialförband i teori och praktik, 7,5 hp Pdf, 63.1 kB.


2KR022 Ombudskrig, interventioner och täckoperationer, 7,5 hp Pdf, 63.7 kB.


2KR023 Genus, säkerhet och krig, 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


2KR024 Mänsklig säkerhet och R2P, 7,5 hp Pdf, 64.2 kB.


2KR026 Krig och samhälle, 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


2KR027 Framställa en forskningsöversikt, 15 hp Pdf, 69.2 kB.


2KR029 När kriget möter staden: Urbana krig och urban krigföring, 7,5 hp Pdf, 74.9 kB.


2SS066 Politisk psykologi i krisskeenden, 7,5 hp Pdf, 72.8 kB.


2SS067 Policyanalys, läskurs, 7,5 hp Pdf, 71.9 kB.


2SS069 Europeisk säkerhet och krishantering, 7,5 hp Pdf, 224.6 kB.


2SS072 Från diplomati till vilseledning: påverkan genom strategiska narrativ Pdf, 67.1 kB. (7,5 hp)


2SS074 The Sit Room: att omsätta amerikansk strategi, 7,5 hp Pdf, 64.3 kB.


2SS076 Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhet, läskurs, 7,5 hp Pdf, 75.9 kB.


2SS077 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi, 7,5 hp Pdf, 70.5 kB.


2SS078 Miljö, risk och säkerhet: att leva i antropocen, 7,5 hp Pdf, 66.7 kB.


2SS079 Politisk kommunikation: Informationspåverkan som säkerhetsproblem - läskurs, 7,5 hp Pdf, 75.4 kB.


2SS082 Nationella underrättelser, 7,5 hp Pdf, 63.5 kB.


Dela: