Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram politik, säkerhet och krig från HT21

Observera att utbudet av valbara kurser kan variera mellan varje programtillfälle!

Inriktning krigsvetenskap och statsvetenskap


Termin

kurs

Termin 1 krigsvetenskap

2PK098 Studiet av krig och konflikterPDF (15 hp)

Kurslitteratur- Studiet av krig och konflikter PDF


2PK035 MetodPDF (15 hp)

Termin 1 statsvetenskap

2PK054 Politik, säkerhet och krisPDF (15 hp)


Kurslitteratur- Politik, säkerhet och krisPDF


2PK053 Metod PDF(15 hp)Termin 2 och 4 Exempel på valbara kurser, gäller båda inriktningarna

2PK055 Politisk psykologi i krisskeendenPDF (7,5 hp)


2PK058 Europeisk säkerhet och krishanteringPDF (7,5 hp)


2PK051 Magisteruppsats statsvetenskapPDF (15 hp)


2PK05 Magisteruppsats krigsvetenskapPDF (15 hp)


2PK072 Moderna fredsfrämjande insatserPDF (7,5 hp)


2PK088 The sit room: att omsätta amerikansk strategiPDF (7,5 hp)


2PK090 Ombudskrig, interventioner och täckoperationePDFr (7,5 hp)


2PK091 Genus, säkerhet och krig (7,5 hp)PDF


2PK097 Mänsklig säkerhet och R2PPDF (7,5 hp)


2PK059 Strategisk underrättelsetjänst läskursPDF (7,5 hp)


2PK061 Läskurs i terrorismstudier (7,5 hp)PDF


2PK087 Kinas uppgångPDF (7,5 hp)


2PK093 Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhetPDF (7,5 hp)


Litteraturlista Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhet PDF


2PK096 Miljö, risk och säkerhet: Att leva i antropocenPDF (7,5 hp)


2PK056 Läskurs i policyanalysPDF (7,5 hp)


2PK095 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategiPDF (7,5 hp)


2PK099 Krig och samhällePDF (7,5 hp)


2PK100 Framställa en forskningsöversiktPDF (15 hp)


1PK094 Folkrätt och samtida konflikterPDF (7,5 hp)


Litteraturlista- Folkrätt och samtida konflikterPDF


Praktikkurserna är endast valbara på termin 4


2PK082 Praktik krigsvetenskapPDF (30 hp)


2PK041 Praktik statsvetenskapPDF (30 hp)Termin 3

2PK034 Masteruppsats KrigsvetenskapPDF (30 hp)


2PK092 Masteruppsats StatsvetenskapPDF (30 hp)


Dela: