Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram politik, säkerhet och krig från HT21

Observera att utbudet av valbara kurser kan variera mellan varje programtillfälle!

Inriktning krigsvetenskap och statsvetenskap


Termin

kurs

Termin 1 krigsvetenskap

2PK098 Studiet av krig och konflikter Pdf, 59.9 kB. (15 hp)

Kurslitteratur- Studiet av krig och konflikter Pdf, 431.8 kB.


2PK035 Metod Pdf, 40.5 kB. (15 hp)

Termin 1 statsvetenskap

2PK054 Politik, säkerhet och kris Pdf, 36.8 kB. (15 hp)


Kurslitteratur- Politik, säkerhet och kris Pdf, 190.8 kB.


2PK053 Metod  Pdf, 54.8 kB.(15 hp)Termin 2 och 4 Exempel på valbara kurser, gäller båda inriktningarna

2PK055 Politisk psykologi i krisskeenden Pdf, 66.1 kB. (7,5 hp)


2PK069 Europeisk säkerhet och krishantering Pdf, 224.6 kB. (7,5 hp)


2SS072 Från diplomati till vilseledning: påverkan genom strategiska narrativ Pdf, 67.1 kB. (7,5hp)


2PK051 Magisteruppsats statsvetenskap Pdf, 60 kB. (15 hp)


2PK052 Magisteruppsats krigsvetenskap Pdf, 60.1 kB. (15 hp)


2PK072 Moderna fredsfrämjande insatser Pdf, 59.6 kB. (7,5 hp)


2PK088 The sit room: att omsätta amerikansk strategi Pdf, 60.8 kB. (7,5 hp)


2PK090 Ombudskrig, interventioner och täckoperationer Pdf, 59.9 kB. (7,5 hp)


2PK091 Genus, säkerhet och krig (7,5 hp) Pdf, 59.9 kB.


2PK097 Mänsklig säkerhet och R2P Pdf, 60.6 kB. (7,5 hp)


2PK093 Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhet Pdf, 59.7 kB. (7,5 hp)

Litteraturlista Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhet Pdf, 79.7 kB.

2SS076 Litteraturlista Politisk påverkan, ersätter 2PK093 från VT 2022 Pdf, 154.6 kB.


2PK096 Miljö, risk och säkerhet: Att leva i antropocen Pdf, 61.3 kB. (7,5 hp)

Litteraturlista Miljö, risk och säkerhet: Att leva i antropocen 2SS078, ersätter 2PK096 från VT2022 Pdf, 354.4 kB.


2PK056 Läskurs i policyanalys Pdf, 59.6 kB. (7,5 hp)

2SS067 Litteraturlista Läskurs i policyanalys, ersätter 2PK056 från VT22 Pdf, 191.7 kB.


2PK095 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi Pdf, 60.1 kB. (7,5 hp)

2SS077 Litteraturlista  De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi, ersätter 2PK095 från VT22 Pdf, 220.3 kB.


2PK099 Krig och samhälle Pdf, 59.7 kB. (7,5 hp)


2PK100 Framställa en forskningsöversikt Pdf, 65.9 kB. (15 hp)


1PK094 Folkrätt och samtida konflikter Pdf, 61 kB. (7,5 hp)

1FR013 Litteraturlista Folkrätt och samtida konflikter, ersätter 1PK094 från VT22 Pdf, 151.4 kB.


2SS082 Nationella underrättelser (7,5 hp) Pdf, 63.5 kB.

2SS082 Litteraturlista Nationella underrättelse Pdf, 133.5 kB.r


2KR008 Civil-militära relationer, läskurs, 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


Praktikkurserna är endast valbara på termin 4


2PK082 Praktik krigsvetenskap Pdf, 60.5 kB. (30 hp)


2PK041 Praktik statsvetenskap Pdf, 66 kB. (30 hp)Termin 3

2PK034 Masteruppsats Krigsvetenskap Pdf, 61.2 kB. (30 hp)


2PK092 Masteruppsats Statsvetenskap Pdf, 61 kB. (30 hp)


Dela: