Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner masterprogram politik, säkerhet och krig från HT22

Kursplaner

Masterprogrammet i politik säkerhet och krig, från och med hösten 2022

Termin

Kurs

Termin 1 Krigsvetenskap

2KR025 Studiet av krig och konflikter, 15 hp  Pdf, 63.6 kB.


2KR002 Metod, krigsvetenskap, 15 hp Pdf, 81.3 kB.

Termin 1 Statsvetenskap

2SS065 Politik, säkerhet och kris, 15 hp Pdf, 73.7 kB.


2SS064 Metod, statsvetenskap, 15 hp Pdf, 83.1 kB.Termin 2 och 4. Exempel på valbara kurser, gäller båda inriktningarna

2KR005 Magisteruppsats, krigsvetenskap, 15 hp Pdf, 64.2 kB.


2SS063 Magisteruppsats, statsvetenskap, 15 hp Pdf, 64.1 kB.


2SS083 Från diplomati till vilseledning: påverkan genom strategiska narrativ Pdf, 68.2 kB. (7,5 hp)


2KR008 Civil-militära relationer, läskurs, 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


2SS077 De nordiska ländernas försvarspolitik och militärstrategi, 7,5 hp Pdf, 70.5 kB.


2SS069 Europeisk säkerhet och krishantering, 7,5 hp Pdf, 224.6 kB.


1FR013 Folkrätt och samtida konflikter, 7,5 hp Pdf, 64.9 kB.


2KR027 Framställa en forskningsöversikt, 15 hp Pdf, 69.2 kB.


2KR023 Genus, säkerhet och krig, 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


2KR026 Krig och samhälle, 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


2SS078 Miljö, risk och säkerhet: att leva i antropocen, 7,5 hp Pdf, 66.7 kB.


2KR013 Moderna fredsfrämjande insatser, 7,5 hp Pdf, 63.5 kB.


2KR024 Mänsklig säkerhet och R2P, 7,5 hp Pdf, 64.2 kB.


2SS082 Nationella underrättelser, 7,5 hp Pdf, 76.9 kB.


2KR022 Ombudskrig, interventioner och täckoperationer, 7,5 hp Pdf, 63.7 kB.


2SS067 Policyanalys, läskurs, 7,5 hp Pdf, 72.2 kB.


2SS066 Politisk psykologi i krisskeenden, 7,5 hp Pdf, 72.8 kB.


2SS076 Politisk påverkan genom strategiska narrativ i internationell säkerhet, läskurs, 7,5 hp Pdf, 75.9 kB.


2KR014 Specialförband i teori och praktik, 7,5 hp Pdf, 63.1 kB.


2SS074 The Sit Room: att omsätta amerikansk strategi, 7,5 hp Pdf, 64.3 kB.


2KR029 När kriget möter staden: Urbana krig och urban krigföring, 7,5 hp Pdf, 74.9 kB.


2SS079 Politisk kommunikation: Informationspåverkan som säkerhetsproblem - läskurs, 7,5 hp Pdf, 76.3 kB.


2KR031 Uppkopplat krig – krig, medier och det moderna informationsekosystemet Pdf, 76.5 kB.


2KR032 Nato - organisation, gemenskap, aktör Pdf, 74.8 kB.Termin 3, enbart Krigsvetenskaplig inriktning

2KR001 Masteruppsats, krigsvetenskap, 30 hp Pdf, 65.3 kB.

Termin 3, enbart Statsvetenskaplig inriktning

2SS075 Masteruppsats, statsvetenskap, 30 hp Pdf, 65.1 kB.Kan enbart läsas termin 4, Krigsvetenskaplig inriktning

2KR033 Praktik, krigsvetenskap, 30 hp Pdf, 67.4 kB.

Kan enbart läsas termin 4, Statsvetenskaplig inriktning

2SS062 Praktik 30 hp, statsvetenskap, 30 hp Pdf, 70.2 kB.
Dela: