Sök

Sök

Anmälan och avanmälan till salstentamen

Anmälan till salstentamen är obligatorisk. Nedan följer instruktioner för hur du anmäler dig till en salstentamen.

Tentamensanmälan

 1. Logga in på Ladok för studenter.
 2. Den första vyn i Ladok är "Startsidan". Här ser du dina pågående utbildningar och om du är anmäld till någon tentamen.
 3. Klicka på "Examinationstillfällen" i menyn för att se aktuella tentamina.
 4. Under fliken "Inte anmäld" listas tentamina du inte är anmäld till.
 5. Om anmälan till tentamen är öppen anmäler du dig genom att klicka på "Anmäl", under den tentamen du vill skriva.
 6. Klicka sedan på "Bekräfta" i pop-up rutan för att anmäla dig.

Examinationstillfället har nu flyttats över till fliken "Anmäld".

Problem med anmälan

Kontrollera att du inte redan fått godkänt på momentet. Är du godkänd får du inte skriva igen, då det är att betrakta som "plussning".

Har du problem med att anmäla dig kontakta omgående tentamenssamordnaren.

Avanmälan

När du är inloggad i Ladok för studenter:

 1. Klicka på "Examinationstillfällen" i menyn.
 2. Klicka på fliken "Anmäld".
 3. Klicka på pilen "Visa mer".
 4. Klicka på knappen "Jag kommer inte att delta".
 5. Klicka sedan på "Bekräfta" i pop-up rutan för att avanmäla dig.

Examinationstillfället har nu flyttats över till fliken "Inte anmäld".

För instruktionsfilm om hur du anmäler till salstentamen se Ladok Play "Anmäl till examinationstillfällen i Ladok".

Dela: