Examen

När du är klar med studierna ansöker du om examensbevis. Examensbeviset intygar dina avklarade studier och fungerar som kvitto på dina kunskaper.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om examensbevisPDF. Om du har studier från ett annat svenskt lärosäte som ska ingå i din examen ska du bifoga studieintyg på både svenska och engelska i din ansökan.

Om du har tillgodoräknat dig studier som ska ingå i din examen ska du bifoga beslut om detta. Det gäller även studier utomlands.

Skicka ifylld blankett och bilagor till:

Försvarshögskolan
Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen
Examen
Box 27805
115 93 Stockholm

Har du frågor om att ta ut examen från Försvarshögskolan? Kontakta oss på examen@fhs.se så hjälper vi dig.

Examina på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan utfärdar examina på både grundnivå och avancerad nivå. En termins studier motsvarar 30 högskolepoäng (hp).

Högskoleexamen

 • 120 hp
 • Självständigt arbete inom huvudområdet

Kandidatexamen

 • 180 hp
 • 90 hp fördjupning inom huvudområdet
 • Självständigt arbete om minst 15 hp inom huvudområdet

Officersexamen

 • 180 hp
 • Självständigt arbete om minst 15 hp inom huvudområdet

Magisterexamen

 • Grundexamen om minst 180 hp
 • 60 hp på avancerad nivå
 • 30 hp fördjupning inom huvudämnet
 • Självständigt arbete om minst 15 hp inom huvudområdet

Masterexamen

 • Grundexamen om minst 180 hp
 • 120 hp på avancerad nivå
 • 60 hp fördjupning inom huvudämnet
 • Självständigt arbete om minst 30 hp inom huvudområdet

Frågor och svar om examen

Vilka kurser kan ingå i examen?

Examen kan bara bestå av kurser på högskolenivå med godkänt resultat.

När kommer mitt examensbevis?

Förutsatt att din ansökan är komplett ska det inte ta längre än två månader. Oftast går det fortare än så. Du ansvarar själv för att din ansökan är komplett och att uppgifterna är korrekta.

Varför ska jag ha ett examensbevis?

Examensbeviset är en värdehandling och ett kvitto på dina kunskaper. Ett examensbevis kan efterfrågas i flera sammmanhang: vid anställningsintervjuer, vid ansökan till utbildningar eller av fackförbund och A-kassa.

Vad ingår i examensbeviset?

Examensbeviset består av:

 • Förstasida med utfärdandedatum och examensbenämning
 • Kursbilaga som redovisar innehållet i din examen
 • Diploma supplement (examensbeskrivning på engelska som är användbar om du vill söka arbete utomlands)

Kan jag få ett nytt examensbevis om jag tappar bort originalet?

Examensbeviset är en originalhandling och utfärdas endast i ett exemplar. Du kan därför inte få ett nytt om du tappar bort det. Du kan däremot få en kopia av Försvarshögskolans arkivexemplar.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.