Sök

Examen

När du är klar med studierna och vill ta ut en examen ansöker du om examensbevis. Examensbeviset intygar dina avklarade studier och de kunskaper du tillägnat dig.

För att få ett examensbevis måste du uppfylla kraven för examen. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om kraven för examen är uppfyllda utfärdas examen och examensbeviset skickas hem till dig.

Ansök om examensbevis

Ansök digitalt genom att logga in i Ladok. Använd ditt FHS-konto. Kontrollera att dina kontaktuppgifter i Ladok är korrekta innan du skickar din ansökan.

Gå till inloggningssidan för Ladok.

Ansökan via blankett

Om du saknar aktivt FHS-konto eller om du vill ansöka om högskoleexamen (120 hp) ansöker du istället med blanketten Ansökan om examensbevis.PDF Om du har tillgodoräknat dig studier som ska ingå i din examen ska du bifoga beslut om detta. Det gäller även studier utomlands.

Skicka ifylld blankett och eventuella bilagor till:

Försvarshögskolan
Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen
Examen
Box 27805
115 93 Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om examen kan du kontakta oss på examen@fhs.se.

Examina på Försvarshögskolan

Försvarshögskolan utfärdar följande examina. En termins studier motsvarar 30 högskolepoäng (hp).

Grundnivå

  • Högskoleexamen (120 hp)
  • Kandidatexamen (180 hp)
  • Officersexamen (yrkesexamen) (180 hp)

Avancerad nivå

  • Magisterexamen (60 hp)
  • Masterexamen (120 hp)

Forskarnivå

  • Licentiatexamen (120 hp)
  • Doktorsexamen (240 hp)

Huvudområden i kandidat-, magister- och masterexamen vid Försvarshögskolan

Nedan anges vilka huvudområden som kan utgöra huvudområdet i respektive examen.

K: Kandidatexamen
Mg: Magisterexamen
Ms: Masterexamen

Huvudområde

Examen

Försvarssystem

System Science for Defence and Security

Ms

Historia med inriktning mot militärhistoria

History, with specialisation in Military History

K

Juridik med inriktning folkrätt

International Law

K

Krigsvetenskap

War Studies

Mg Ms

Ledarskap under påfrestande förhållanden

Leadership in Demanding Situations

K

Statsvetenskap

Political Science

K

Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet

Political Science: Security Studies

K Mg Ms


Frågor och svar om examen

När anses jag ha tagit examen?

När du har ansökt om ditt examensbevis och Försvarshögskolan har utfärdat och registrerat beviset i Ladok anses du ha en examen.

Vilka kurser kan ingå i examen?

Kurser som ska ingå i examen måste vara på högskolenivå och vara avslutade med ett slutbetyg.

Magister- eller masterexamen får inte innehålla kurser som ingått i den grundläggande examen, som t.ex. kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng.

Vad består examensbeviset av?

Examensbeviset består dels av en förstasida där utfärdandedatum och examensbenämning framgår och dels av en eller flera sidor där de ingående kursernas namn, poäng, betyg och betygsdatum framgår. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska.

Examensbeviset innehåller också en examensbilaga på engelska som kallas Diploma Supplement. Den beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Vilket examensdatum får mitt examensbevis?

Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

Hur lång är handläggningstiden för examensbevis?

Om examensansökan är komplett när den inkommer ska det normalt inte ta längre än en månad. Vid terminsslut och semestertider kan handläggningstiden bli längre, dock inte längre än två månader.

Kan jag göra namnändringar?

Innan du ansöker om examensbevis måste du själv kontrollera att ditt namn är korrekt i Ladok. Namnuppgifter hämtas från folkbokföringen som uppdateras regelbundet. Det går inte att ändra namn i examensbevis som redan är utfärdade.

Vad ska jag göra om jag tappar bort mitt examensbevis?

Då kan du få en vidimerad kopia av Försvarshögskolans arkivexemplar.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.