Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet från HT20

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet

Termin

kurs

Termin 1

1LL061 Ledarskap under påfrestande förhållanden – teoretiska grunder (7,5 hp) Pdf, 73.6 kB. 


1LL060 Ledningsvetenskap – teoretiska grunder (7,5 hp) Pdf, 69.4 kB.


2LL017 Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp) Pdf, 69.6 kB.2LL021 Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 81.9 kB.


Litteraturlista Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp) Word, 97.3 kB.Termin 2

2LL019 Organisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 75.8 kB.


Litteraturlista - Organisatoriska perspektiv på att leda Pdf, 445.7 kB.


2LL016 Interorganisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 73.4 kB.


Litteraturlista- Interorganisatoriska perspektiv på att leda Pdf, 171.4 kB.

Masterexamen

2LL022 Syntes - från individ till samhällssystem (7,5 hp) Pdf, 65.9 kB.


Litteraturlista- Syntes Pdf, 120.9 kB.


2LL030 Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori fördjupningskurs Pdf, 72.9 kB.


Litteraturlista – Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori fördjupningskurs Pdf, 402.7 kB.

Magisterexamen

2LL018 Magisteruppsats (15 hp) Pdf, 60.3 kB.Termin 3
Exempel- valbara kurser

2LL023 Ledarskap och ledning - Praktik (15 hp) Pdf, 59.7 kB.


2LL024 Ledarskap och ledning - praktik (30 hp) Pdf, 59.8 kB.


2LV026 Design av ledningssystem (7,5 hp) Pdf, 76.7 kB.


2LL031 Ledarskap, organisation och beslutsfattande Pdf, 65.1 kB.


2LL025 Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet (7,5 hp) Pdf, 66.9 kB.


Litteraturlista - Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet Pdf, 543 kB.


2LL060 Att skapa och nyttja ledningsförmåga (7,5 hp) Pdf, 73.6 kB.

Termin 4

2LL059 Masteruppsats (30 hp) Pdf, 60.6 kB.
Dela: