Sök

Utbildnings- och kursplaner Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet från HT20

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet

Termin

kurs

Termin 1

1LL059 Ledarskap under påfrestande förhållanden – teoretiska grunder (7,5 hp)PDF 


Litteraturlista- Ledarskap under påfrestande förhållandenWord


2LL011 Ledarskap under påfrestande förhållanden - teoretiska grunder (kull 20-22)PDF


2LL013 Ledningsvetenskap – teoretiska grunder (7,5 hp)PDF


Litteraturlista Ledningsvetenskap - teoretiska grunder (7,5 hp)PDF


2LL009 Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp)PDF


Litteraturlista Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp)PDF


2LL014 Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp)PDF


Litteraturlista Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp)WordTermin 2

2LL012 Organisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp)PDF


Litteraturlista- Organisatoriska perspektiv på att ledaPDF


2LL07 Interorganisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp)PDF


Litteraturlista- Interorganisatoriska perspektiv på att ledaPDF

Masterexamen

2LL015 Syntes - från individ till samhällssystem (7,5 hp)PDF


Litteraturlista- Syntes PDF


2LL008 Fördjupningskurs i kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp)PDF


Litteraturlista- Fördjupningskurs metodPDF

Magisterexamen

2LL010 Magisteruppsats (15 hp)PDFTermin 3
Exempel- valbara kurser

2LL056 Ledarskap och ledning - Praktik (15 hp)PDF


2LL057 Ledarskap och ledning - praktik (30 hp)PDF


2LV013 Design av ledningssystem (7,5 hp)PDF


2LL058 Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet (7,5 hp)PDFTermin 4

2LL005 Masteruppsats (30 hp)PDF
Dela: