Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet från HT20

Kursplaner

Kursplaner för masterprogram Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet

Termin

kurs

Termin 1

1LL059 Ledarskap under påfrestande förhållanden – teoretiska grunder (7,5 hp) Pdf, 66.5 kB. 


Litteraturlista- Ledarskap under påfrestande förhållanden Word, 94.8 kB.


2LL011 Ledarskap under påfrestande förhållanden - teoretiska grunder (kull 20-22) Pdf, 61.5 kB.


2LL013 Ledningsvetenskap – teoretiska grunder (7,5 hp) Pdf, 61.4 kB.


Litteraturlista Ledningsvetenskap - teoretiska grunder (7,5 hp) Pdf, 131.6 kB.


2LL009 Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp) Pdf, 63.4 kB.


Litteraturlista Kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp) Pdf, 182.8 kB.


2LL014 Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 65.7 kB.


Litteraturlista Individuella perspektiv på att leda (7,5 hp) Word, 97.3 kB.Termin 2

2LL012 Organisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 68.6 kB.


Litteraturlista- Organisatoriska perspektiv på att leda Pdf, 445.7 kB.


2LL07 Interorganisatoriska perspektiv på att leda (7,5 hp) Pdf, 62.6 kB.


Litteraturlista- Interorganisatoriska perspektiv på att leda Pdf, 171.4 kB.

Masterexamen

2LL015 Syntes - från individ till samhällssystem (7,5 hp) Pdf, 69.5 kB.


Litteraturlista- Syntes Pdf, 209 kB.

2LL022 Litteraturlista Syntes, ersätter 2LL015 från VT22 Pdf, 120.9 kB.


2LL008 Fördjupningskurs i kvalitativa och kvantitativa metoder med vetenskapsteori (7,5 hp) Pdf, 63.2 kB.


Litteraturlista- Fördjupningskurs metod Pdf, 400.8 kB.

Magisterexamen

2LL010 Magisteruppsats (15 hp) Pdf, 63.9 kB.Termin 3
Exempel- valbara kurser

2LL056 Ledarskap och ledning - Praktik (15 hp) Pdf, 59.4 kB.


2LL057 Ledarskap och ledning - praktik (30 hp) Pdf, 59.9 kB.


2LV013 Design av ledningssystem (7,5 hp) Pdf, 73.1 kB.


2LL058 Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet (7,5 hp) Pdf, 67.3 kB.


Litteraturlista- Rekrytering och urval för organisationer inom området för försvar, krishantering och säkerhet Pdf, 543 kB.

Termin 4

2LL005 Masteruppsats (30 hp) Pdf, 64.2 kB.
Dela: