Studieuppehåll

Om du vill pausa dina studier och fortsätta vid ett senare tillfälle kan du ansöka om studieuppehåll.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om studieuppehåll med platsgarantiPDF. Där anger du av vilka skäl du vill göra studieuppehåll, samt vilken tidsperiod uppehållet gäller.

Om möjligt ska du alltid bifoga handlingar som styrker dina skäl. Skicka ifylld blankett och bilagor till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

Varför ska jag styrka mina skäl?

Om du kan styrka dina skäl till att göra studieuppehåll, och om skälen är tillräckliga, får du göra studieuppehåll med platsgaranti. Då är du garanterad en utbildningsplats när du vill fortsätta med dina studier. Vanligtvis gäller det om du kan ange något av följande skäl:

  • Din arbetsgivare har beslutat att skjuta upp tjänstledighet
  • Internationell tjänst
  • Annat arbete
  • Tidsbegränsad provanställning vid Försvarsmakten
  • Sjukdom
  • Andra skäl som kan styrkas

Om du inte kan ange några särskilda skäl till studieuppehåll är du inte garanterad en plats när du vill fortsätta dina studier.

Du beviljas då studieuppehåll utan platsgaranti och får fortsätta studierna i mån av plats.

Studieuppehåll på officersprogrammet

Du som är student på officersprogrammet ansöker om studieuppehåll enligt beskrivningen ovan. Eftersom du tillhör kadettbataljonen behöver du även kontakta bataljonshandläggaren på Karlberg.

Fortsätta efter studieuppehåll

När du vill återuppta dina studier efter ett studieuppehåll anmäler du det genom att skicka in blanketten Ansökan/anmälan om återupptag av studier efter studieuppehållPDF.

Ifylld blankett skickas senast 2 månader innan kursstart till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.