Lär dig språket för internationell tjänstgöring

Är du på väg till tjänstgöring utomlands? Kanske behöver du putsa dina språkkunskaper för att fungera effektivt i en internationell stab? Våra språkutbildningar är unikt framtagna för att ge dig en grund i militärt fackspråk inför ditt kommande uppdrag.

Vi svenskar har en tendens att övervärdera våra språkkunskaper. Åratals tittande på engelskspråkiga serier och filmer har gett oss en god grund, men också en del vanföreställningar. Verkligheten är inte textad och fackspråk är något helt annat än vardagsspråk. Inför ett internationellt uppdrag är det därför en god idé att förbereda dig genom att bygga upp dina språkkunskaper.

Militärt fackspråk och kulturell förståelse

De språkkurser som vi erbjuder på Försvarshögskolan är anpassade till den nivå som förväntas vid tjänstgöring i internationella sammanhang. Bedömningen av din språkliga nivå sker inte godtyckligt utan baseras på en Nato-standard, som också ligger nära den gemensamma europeiska referensramen för språk. För att klara dig bra i en internationell stab behöver din språknivå ligga på nivå 3 av den 5-gradiga skalan.

Utbildningarna lägger stor vikt vid konversation. Men där andra språkutbildningar lär dig att handla frukt och beställa på restaurang, lär vi dig gradbeteckningar och militärt fackspråk.

Språk är mycket mer än uttal och grammatik. Lika viktigt är att lära sig hur man tänker i andra kulturer. Förmågan att kommunicera med andra är nyckeln till att kunna fungera effektivt i en internationell stab. Det gäller såväl grundläggande taktiska insatser som på högsta strategiska nivå.

Språkutbildningarna på Försvarshögskolan är utformade för att matcha uppdragen inom Försvarsmakten. De senaste åren har franska varit det mest efterfrågade språket, inte minst på grund av insatserna i Västafrika, i första hand Mali. Behovet är inte främst för att tala med lokalbefolkningen, eftersom man också har tolkar på plats, utan för att hantera kommunikationen inom staben.

Målgrupp

Våra kursdeltagare kommer från ett brett fält inom försvars- och säkerhetssektorn. Det ger dig goda möjligheter att nätverka med människor från andra delar inom samma bransch. En god start på din internationella karriär.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.