Sök

Bli en ledare som inspirerar dina medarbetare

Dåligt ledarskap kostar pengar. Medarbetarna vantrivs, presterar sämre och lämnar i värsta fall din organisation. Våra ledarskapsutbildningar eftersträvar det motsatta – ledarskap som inspirerar – och riktar sig till alla chefer som vill nå sin fulla potential.

För att bli en god ledare måste man vara medveten. Det krävs både en förståelse för mänsklig psykologi och en god portion självkännedom. Därför får du reflektera en hel del kring din ledarroll i våra ledarskapsutbildningar, både på egen hand och tillsammans med andra chefer. Hur uppfattar du exempelvis dig själv som chef och hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig? Har ni samma bild? För att svara på sådana frågor arbetar vi bland annat med en upplevelsebaserad pedagogik. Du löser olika uppgifter tillsammans med andra deltagare, sedan utvärderar vi i efterhand vilka konsekvenser era handlingar fick.

Inspirerande eller destruktivt ledarskap

Självkännedom är en aspekt. Teori är en annan. Det finns många studier kring ledarskap och på Försvarshögskolan bedriver vi vår egen forskning. Den visar att vissa ledaregenskaper är mer gynnsamma än andra, eftersom de har en positiv effekt på människor och ger bättre resultat. Medarbetarna hittar egna drivkrafter som sträcker sig bortom materiella morötter som bonusar och tjänstebilar. De känner mening. Inspiration. Omvänt finns det också destruktiva ledaregenskaper som hämmar dina medarbetare. Allt detta förmedlar vi i våra utbildningar, så att du kan tillämpa kunskapen i din vardag. Du återvänder till din arbetsplats med större insikt och konkreta verktyg som skapar bättre relationer. Det tror vi inte bara gynnar din organisation i längden, utan samhället i stort.

Målgrupp

Vilka chefer riktar sig våra utbildningar till? Målgruppen är bred. Några utbildningar är specifikt avsedda för högre chefer med flera nivåer under sig men de flesta är öppna för chefer på alla nivåer. Våra deltagare kommer bland annat från Försvarsmakten, myndigheter, landsting, kommuner, icke-statliga organisationer och alla delar av det privata näringslivet. Kort sagt: alla organisationer där ledaren har ett intresse av att leda framgångsrikt – på ett sätt som inspirerar.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.